Sanoma on allekirjoittanut sopimuksen Alma Median alueellisen sanomalehtiliiketoiminnan ostamisesta. Yrityskaupassa Sanomalle siirtyy Alma Media Kustannus Oy, joka kustantaa Aamulehteä ja Satakunnan Kansaa sekä kolmeatoista pienempää lehteä Pirkanmaalla sekä Länsi- ja Keski-Suomessa. Kauppaan kuuluu myös painopalveluja tarjoava Alma Manu Oy. Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2019 oli 99 milj. euroa ja pro forma oikaistu käyttökate 15 milj. euroa tai n. 20 milj. euroa mukaan lukien 1.1.2020 voimaan tulleen jakelun ulkoistussopimuksen vaikutus. Sovittu kauppahinta on 115 miljoonaa euroa. Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisen hyväksyntää.

Yrityskauppa on merkittävä investointi kotimaisen, riippumattoman journalismin digitaaliseen tulevaisuuteen. Kaupan tavoitteena on vahvistaa ostettavien lehtien ja Sanoman uutismedialiiketoiminnan kehitystä ja varmistaa kaikkia suomalaisia palveleva elinvoimainen, kotimainen, riippumaton uutismedia myös digitaalisessa toimintaympäristössä.  Journalistisen riippumattomuuden varmistaminen myös jatkossa on yrityskaupan keskeinen osa: toimitukset ja uutisbrändit jatkavat itsenäisinä omien päätoimittajiensa johdolla.

Käytännössä kauppa kasvattaa Sanoman uutismedioiden tilaajamäärää ja digitaalisen liiketoiminnan skaalaa. Se parantaa yhteisten toimintojen tehokkuutta ja mahdollistaa tulevien vuosien välttämättömät investoinnit digitaaliseen kehitykseen. Jakamalla kustannuksia suurempaa tilaajamäärää kohden on mahdollista ylläpitää sekä valtakunnallisia että alueellisia journalistisia resursseja ja vahvistaa niiden digitaalista pohjaa.

Aamulehti ja Satakunnan Kansa ovat alueidensa johtavia lehtiä

Yrityskaupassa Sanomalle siirtyy Alma Media Kustannus Oy, joka kustantaa johtavia, alueellisia sanomalehtiä Aamulehteä ja Satakunnan Kansaa sekä kolmeatoista pienempää paikallista lehteä Pirkanmaalla sekä Länsi- ja Keski-Suomessa. Kauppaan kuuluu myös Alma Manu Oy, joka tarjoaa painopalveluja modernissa painotalossaan Tampereella.

Alma Media Kustannus Oy:n lehdillä oli vuoden 2019 lopussa yhteensä 190 000 tilausta. Noin 14 % tilauksista oli puhtaasti digitaalisia, kun vastaava osuus Helsingin Sanomilla on 27 %.

”Minulla on ilo toivottaa tervetulleiksi Sanomalle Alma Median osaavat tiimit ja vahvat paikalliset uutisbrändit, joiden menestyksellinen historia ulottuu jopa yli 140 vuoden taakse. Uutisjournalismi on olennainen osa Sanoman liiketoimintaa ja historiaa, joten meillä on luonteva rooli ja vastuu sen elinvoimaisuuden varmistamisessa tuleville sukupolville. Kaikkien lehtien tilaajakannan kasvattaminen on meille erittäin tärkeää, sillä digitaalisella aikakaudella menestyminen edellyttää skaalaa. Uskomme yritysjärjestelyn olevan hyödyksi niin lukijoille, mainostajille, työntekijöille kuin osakkeenomistajillemmekin. Uutismediatoimialan keskittymisen hyötyjä on nähty jo monissa Euroopan maissa, esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa, Belgiassa ja Hollannissa – median moniäänisyyden kärsimättä”, sanoo Sanoman toimitusjohtaja Susan Duinhoven.

Entistä vahvempia lehtibrändejä

Kaupassa varmistetaan Alma Media Kustannuksen lehtien toimituksellinen riippumattomuus jatkossakin. Lehdillä on vahvat paikalliset toimitukset, minkä lisäksi ne voivat hyödyntää kaikkia Sanoman yhteisiä uutismedian tuottamiseen keskittyneitä resursseja.

”Alma Median alueellisilla sanomalehdillä on vahvat brändit ja tiiviit asiakassuhteet alueillaan, ja ne täydentävät erinomaisesti Sanoma Media Finlandin uutistarjoomaa. Tämä on vahva perusta, jonka päälle rakentaa. Uskomme, että Helsingin Sanomien viimeaikaiset opit ja kokemus voivat auttaa entisestään vahvistamaan digitaalisten palvelujen käyttöä ja kehitystä ja tavoittamaan myös erityisesti nuorempia yleisöjä kaikilla alueilla. Jakamalla resursseja ja parhaita käytäntöjä voimme yhdessä kehittää lukijoille entistä houkuttelevampia digituotteita ja samalla vahvistaa painettua lehteä, jolla on jatkossakin merkittävä rooli mediankäytössä”, sanoo Sanoma Media Finlandin toimitusjohtaja Pia Kalsta.

Hankittavissa liiketoiminnoissa työskentelee 365 työntekijää. Työntekijät siirtyvät liiketoiminnan mukana Sanoman palvelukseen, kun kauppa on saatettu loppuun.

Sovittu kauppahinta on 115 miljoonaa euroa. Yrityskaupan arvioidaan Alma Median jakelun ulkoistussopimukseen liittyvien n. 5 milj. euron vuotuisten kustannussäästöjen lisäksi tuovan noin 13 miljoonan euron nettomääräiset synergiahyödyt.

Yrityskaupan jälkeen Sanomalla on kolmen painotalon verkosto Vantaalla, Varkaudessa ja Tampereella. Painotalot palvelevat jatkossakin Alma Mediaa ja myös muita ulkoisia painoasiakkaita.

Kaupan toteutuminen edellyttää normaalien ehtojen täyttymistä, joihin kuuluu kilpailuviranomaisen hyväksyntä. Kaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2020 aikana.

Lehdistötilaisuus

Sanoma järjestää Alma Median kanssa yhteisen lehdistötilaisuuden tänään 11.2. klo 14.30 Sanomatalossa, osoite Töölönlahdenkatu 2, Helsinki. Sanoman toimitusjohtaja Susan Duinhoven ja Alma Median toimitusjohtaja Kai Telanne esittelevät yrityskaupan.