Tiivistelmä

 • Olemme sitoutuneet suojaamaan käyttäjiemme yksityisyyttä. Luottamuksesi on meille tärkeää!
 • Pyrimme jatkuvasti parantamaan teknisiä kyvykkyyksiämme tarjotaksemme sinulle valintoja tietojen käsittelyyn liittyen sekä toteuttaaksemme tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeutesi saumattomasti. Kohdasta 16 löydät listan vaikutusmahdollisuuksista.
 • Jaamme käsittelemämme tiedot käyttäjän antamiin tai henkilökohtaisesti tunnistaviin, verkkopalveluiden käytöstä havainnoituihin ja analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.
 • Käytämme dataa tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen ja personointiin, asiakaspalveluun, markkinointiin, tuotekehitykseen sekä osuvamman mainonnan näyttämiseen.
 • Suostumuksellasi käsittelemme päätelaitteesi sijaintitietoja (GPS) tarjotaksemme paikallista sisältöä, osuvampaa mainontaa ja paikalliset säätiedot.
 • Tietosuojalausekkeemme on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: henkilötietojen käsittely Sanoman palveluissa, kumppaneiden ja kolmansien osapuolten tietojenkäsittely ja sinun oikeutesi käyttäjänä. Tämän tietosuojalausekkeen lisäksi tietosuojasivustoltamme löytyy paljon lisätietoa datan käsittelystä ja käytännöistämme.
Tämä tietosuojalauseke on voimassa: 03.07.2024 lähtien.
Lue tekemistämme päivityksistä täältä.
Tietosuojalausekkeen tulostettava versio

I – Henkilötietojen käsittely Sanoman palveluissa

Sanoma on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Olemme sitoutuneet noudattamaan myös toimialan itsesääntelyä, kuten Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n (”ASML”) suoramarkkinointia koskevia käytännesääntöjä, joihin voit tutustua tarkemmin täällä, sekä Interactive Advertising Bureaun (”IAB”) kohdennetun verkkomainonnan itsesääntelyohjeistusta, johon voi tutustua tarkemmin täällä.

1. Millaisia tietoja minusta käsitellään?

Keräämme käyttäjästä tämän tietosuojalausekkeen kohdassa 2 kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja.

Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot:

 • nimi ja yhteystiedot, kuten, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • digitaalisen tilin edellyttämät rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
 • demografiatiedot, kuten syntymävuosi, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
 • tilauksia koskevat maksutiedot, ml. maksukorttitiedot, laskutustiedot sekä vahvan tunnistamisen tiedot, kuten henkilötunnus salatussa muodossa
 • muut asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, tiedot ilmoittautumisista asiakasetutapahtumiin, kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
 • käyttäjän antamat profiili- ja kiinnostustiedot
 • luvat ja suostumukset
 • tarjonnanestotiedot
 • tallennetut asiakaspalvelu- ja puhelinmyyntipuhelut
 • kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot
 • muut käyttäjältä kerätyt tiedot

Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot:

 • Palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selailutiedot, mainokset, jotka on näytetty, sekä tiedot mainosten klikkaamisesta
 • Sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme, laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä
 • Digitaalisen tilin, kuten Sanoma-tilin, kautta tunnistetun käyttäjän tunnisteena on tyypillisesti sattumanvaraisesti luotu numerosarja
 • Havainnoidun, ei tunnistetun, käyttäjän tunnisteena on tyypillisesti eväste tai muu vastaava tunniste
 • Päätelaitteen sijaintitiedot, kuten GPS:n avulla lasketut koordinaatit, mikäli käyttäjä on tätä varten antanut nimenomaisen luvan

Ulkopuolisista lähteistä hankitut tiedot:

Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään oston, tilauksen tai rekisteröitymisen yhteydessä taikka myöhemmin asiakkuuden aikana, tai havainnoidaan palveluiden käytöstä.

Lisäksi keräämme tietoja Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä Robinson-kieltorekisteristä, väestötietojärjestelmästä sekä muista vastaavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä. Mikäli käyttäjä hyödyntää organisaatiotilausta, saamme tietoja myös tilauksen tehneeltä organisaatiolta.

Voimme myös kerätä  eväste- ja laitetunnisteiden avulla havainnoitua tietoa verkostoomme kuuluvista kumppaneiden palveluista mainonnan kohdentamista varten, mikäli käyttäjä on antanut tähän suostumuksen.

Palveluiden käytöstä tai muista tiedoista johdetut tiedot:

Johdetuilla tiedoilla tarkoitetaan tietoja, jotka on päätelty analytiikan avulla palveluiden havaitusta käytöstä, asiakkaan itse antamista tiedoista ja / tai ulkopuolisista lähteistä hankituista tiedoista. Tällaisia johdettuja tietoja ovat esimerkiksi käyttäjän mahdolliset kiinnostuksen kohteet, ennusteet käyttäjän ostokäyttäytymisestä ja sukupuolesta tai segmentointi tietynlaisten käyttäjien ryhmään.

Markkinointirekisterimme tiedot:

 • Markkinointirekisteriin tallennamme tiedot käyttäjän nimestä, syntymävuodesta, sukupuolesta ja äidinkielestä, puhelinnumeron ja osoitteen yhteydenottoa varten sekä yhden käyttäjään liitettävän tunnistetiedon, kuten segmenttitiedon. Voimme tallentaa tämän rajatun tietosisällön markkinointirekisteriimme kohdassa 5 kuvattujen asiakastietojen säilyttämisen määräaikojen täytyttyä tai jos käyttäjä on antanut meille yhteystietonsa esimerkiksi kilpailun yhteydessä. Jos käyttäjä on kieltänyt suoramarkkinoinnin, säilytämme markkinointirekisterissä vain tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen.

 

2. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani käsitellään?

Käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin.

 • Ostaminen, tuotteet, ja niiden personointi: Toimitamme käyttäjän ostamat tai saamat sanoma- ja aikakausilehtitilaukset sekä toteutamme verkkopalvelut ja ostopaikat. Lisäksi personoimme digitaalisia palveluitamme ja suosittelemme käyttäjille mahdollisesti kiinnostavaa sisältöä. Lue lisää tiedon käsittelystä palveluita ja niiden personointia varten täältä.
 • Tuotekehitys ja raportointi: Kehitämme jatkuvasti tuotteiden ja palveluiden käyttöliittymiä ja käyttökokemusta. Teemme kysely- ja kuluttajatutkimuksia sekä raportteja liiketoiminnan päätöksenteon tueksi. Lue lisää tiedon käsittelystä tuotekehitystä ja raportointia varten täältä.
 • Asiakasviestintä, suoramarkkinointi ja asiakaspalvelu: Autamme käyttäjää löytämään kiinnostavia tarjouksia tuotteistamme ja pyrimme tarjoamaan käyttäjälle mahdollisimman henkilökohtaista asiakaspalvelua. Lue lisää tiedon käsittelystä tarjouksia, ostamista ja asiakaspalvelua varten täältä.
 • Mainonnan kohdentaminen: Esitämme käyttäjälle mainontaa, joka on todennäköisesti käyttäjää kiinnostavaa. Kohdennus perustuu käyttäjän asiakastietoihin sekä käyttäjän palveluiden käytöstä kerätyistä tiedoista analytiikan avulla johdettuihin tietoihin, kuten laskettuihin kiinnostuksen kohteisiin tai segmentteihin. Näytämme myös mainoksia mainostajien kohderyhmille sekä sen perusteella, millä sivuilla käyttäjä on vieraillut aikaisemmin. Lue lisää mainonnan kohdentamisesta käyttäjän kiinnostusalueiden, demografiatietojen sekä päätelaitteen sijainnin (GPS) tai laitteen IP-osoitteen perusteella arvioidun likimääräisen sijainnin mukaan täältä.

Lisäksi käsittelemme henkilötietoja lakisääteisiin velvollisuuksiimme, kuten kirjanpitoon, sekä väärinkäytösten ehkäisemiseksi, käyttöehtojen noudattamisen seuraamiseksi ja palveluiden jatkuvuuden takaamiseksi (esimerkiksi tallentamalla varmuuskopioita ja lokitietoja). Emme käsittele henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon, jolla voisi olla oikeusvaikutuksia tai vastaavia merkittäviä vaikutuksia käyttäjään.

3. Millä perusteella henkilötietojani käsitellään?

Käsittelemme henkilötietoja eri oikeusperusteilla riippuen tilanteesta ja käyttötarkoituksesta.

 • Sopimus: Kun tilaat, ostat tai käytät palveluitamme, käsittelemme tietojasi perustuen sopimussuhteeseen. Sopimusta varten käsittelemme vain tietoja, jotka ovat tarpeen sovitun palvelun toimittamista varten, eli tyypillisesti yhteystietoja sekä digitaalisen tilin tai palvelun ominaisuuksien, kuten esimerkiksi digitaalisten palvelujen personoinnin, toteuttamiseen tarvittavia tietoja.
 • Suostumus: Kun lähetämme sinulle sähköisiä markkinointiviestejä lupaasi perustuen tai kohdennamme sinulle mainontaa verkkopalveluissa, käsittelemme tietojasi suostumukseen perustuen.
 • Lakisääteinen velvollisuus: Säilytämme tiettyjä tietoja noudattaaksemme lakisääteisiä velvollisuuksiamme. Säilytämme esimerkiksi laskutustietoja lainsäädännön vaatiman ajan verotusta ja kirjanpitoa varten.
 • Oikeutettu etu: Oikeutetulla edulla viittaamme yrityksemme tarpeeseen käsitellä tietoa tuotteidemme ja palvelujemme suoramarkkinointia sekä liiketoiminnan hallintaa ja kehittämistä varten. Näillä toimenpiteillä varmistamme myös asiakkaan etujen toteutumisen. Käsittelemme henkilötietoja oikeutetun edun perusteella esimerkiksi seuraavia käyttötarkoituksia varten:
  • Tuotekehitys: pyrimme jatkuvasti jalostamaan palveluidemme käyttökokemusta ja parantamaan palveluiden ominaisuuksia perustuen niiden käyttöön
  • Liiketoiminnan raportointi: mittaamme tilausten kehittymistä ja mainosten näkyvyyttä, jotta voimme toimia tehokkaasti ja suunnitella palveluiden kehitystä
  • Tietojen suojaaminen: varmistamme, että verkko- ja mobiilisivuillamme sovelluksissamme ja tietokannoissamme toteutetaan riittävät tietoturvatoimenpiteet
  • Väärinkäytösten ehkäisy: tallennamme käyttölokeja ja puheluita ja seuraamme käyttöehtojemme noudattamista
  • Asiakaspalvelu
  • Uusien tarjousten tekeminen suoramarkkinoinnin kautta siten, että huomioimme asiakkaiden todennäköiset kiinnostukset ja vältämme turhat yhteydenotot
  • Myynti- ja asiakaspalvelupuheluiden tallentaminen asioinnin varmentamiseksi, laadun tarkkailemiseksi sekä asiakaspalvelun ja myynnin kehittämistä ja koulutusta varten.

Kun käsittelemme henkilötietoja perustuen oikeutettuun etuun, punnitsemme aina käsittelyn hyödyt ja mahdolliset haitat asiakkaille. Minimoimme myös tunnistavan henkilötiedon. Sinulla on oikeus vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun. Lue lisää käyttäjän oikeuksien toteuttamisesta täältä.

4.Miten tietojani yhdistetään?

Jos käyttäjä on luonut Sanoma-tilin, voimme tunnistaa käyttäjän Sanoman eri verkkopalveluissa ja yhdistää käyttäjän asiakastietoja, kuten tilaustietoja, eri palveluissa.

Voimme kohdassa 2. mainittuja käyttötarkoituksia varten rikastuttaa toisillaan asiakastietoja, kuten tilaustietoja ja Sanoma-tilin tietoja, ja palveluiden käytöstä havainnoituja tietoja tilin rekisteröinnin yhteydessä luodun digitaalisen tunnisteen avulla esimerkiksi, kun käyttäjä kirjautuu tililleen tai saapuu verkkopalveluun sähköpostiosoitteeseen lähetetyn viestinnän kautta. Voimme esimerkiksi kohdentaa mainontaa tilaushistoriaan perustuen. Sanoma-tilin rekisteröitymisen yhteydessä luotu digitaalinen tunniste mahdollistaa myös sen, että voimme tunnistaa samalle käyttäjälle kuuluvia laitteita ja yhdistää näiden tietoja. Asiakastietojen ja palveluiden käytöstä havainnoitujen tietojen yhdistely ja käyttö mainonnan ja markkinointiviestien kohdentamista varten edellyttää käyttäjän suostumusta.

Lue lisää käyttämistämme tekniikoista ja tunnisteista evästekäytännöistämme.

5. Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 2 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

 • Käyttäjän asiakastietoja, kuten tilaus- ja kontaktihistoriatietoja sekä Sanoma-tilin tietoja, ml. aggregoitua tietoa palvelukohtaisesta aktiivisuudesta Sanoma-tilillä, säilytetään aktiivisen asiakkuuden ajan sekä neljä vuotta asiakkuuden loppumisen jälkeen. Asiakkuutta määriteltäessä huomioidaan asiakkaan ostot, tilaukset, ml. organisaatiotilaukset, joita käyttäjä hallinnoi, aktiivisuus digitaalisella tilillä sekä sähköpostimarkkinointiluvat.
 • Sanoma Gamesin tilien tietoja säilytetään pääsääntöisesti enintään kolmen vuoden ajan viimeisestä kirjautumisesta. 
 • Ennen kuin digitaalinen tili poistetaan, käyttäjää pyritään informoimaan asiasta ja pyydetään uudistamaan käyttöoikeutensa mikäli hän katsoo edelleen tarvitsevansa tiliä.
 • Markkinointirekisterissä säilytetään rajattua tietosisältöä suoramarkkinointia varten (tiedot käyttäjän nimestä, syntymävuodesta, sukupuolesta ja äidinkielestä, yhteystiedot yhteydenottoa varten sekä yksi käyttäjään liitettävä tunnistetieto, kuten segmenttitieto). Jos käyttäjä on kieltänyt suoramarkkinoinnin, säilytämme markkinointirekisterissä vain tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen.
 • Kirjanpitolainsäädäntöä ja muuta pakottavaa lainsäädäntöä varten tarpeellisia henkilötietoja säilytetään myös sen jälkeen kun käyttäjän tiedot on muutoin poistettu. Kirjanpitoa varten säilytämme tositteita tilauksista kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy. Kuluttajansuojalain edellyttämän vahvan tunnistamisen ja laskulla maksamisen yhteydessä kerättyä tietoa (nimi ja henkilötunnus salatussa muodossa) säilytetään 5 vuotta.
 • Palveluiden käytöstä havainnoituja tietoja säilytetään enintään 26 kuukautta tietojen keräämisestä, lukuun ottamatta aggregoitua tietoa palvelukohtaisesta aktiivisuudesta Sanoma-tilillä, jota säilytämme aktiivisen asiakkuuden ajan sekä neljä vuotta asiakkuuden loppumisen jälkeen. Riippuen käyttötarkoituksesta, johon tiedot on kerätty, saatamme säilyttää tietoja myös lyhyemmän aikaa.
 • Myynti- ja asiakaspalvelutallenteita säilytetään enintään kuusi kuukautta.
 • Sähköposti ja chat -yhteydenottoja asiakaspalveluun säilytetään enintään vuoden ajan.
 • Jos tiedolla on liiketoiminnallista arvoa, voimme tietojen poiston sijaan anonymisoida tiedon esimerkiksi aggregoimalla tiedon niin, ettei tietoa enää voida yhdistää yksittäiseen henkilöön.

6. Miten henkilötietoni suojataan?

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

7. Käsitteleekö Sanoma sensitiivisiä henkilötietoja kuten päätelaitteeni sijaintia?

Käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja voidaan käyttää sijaintiperusteisten palveluiden tarjoamiseksi, kuten paikallisen sääennusteen hakemiseksi ja kohdennetun mainonnan esittämiseksi, edellyttäen, että käyttäjä on antanut sijaintitietojen hyödyntämiseen nimenomaisen suostumuksensa tai mikäli sijaintitiedot on tehty anonyymeiksi.

Sijaintitiedot määritetään käytettävissä olevien paikannusmenetelmien, kuten GPS:n, avulla. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Lue lisää päätelaitteen sijaintitietojen (GPS) käsittelystä.

Mikäli käyttäjä ei ole antanut nimenomaista suostumusta päätelaitteen sijaintitietojen käsittelemiseksi, voimme arvioida käyttäjän laitteen IP-osoitteen perusteella laitteen likimääräistä sijaintia muodostaaksemme segmenttejä mainonnan kohdentamiseksi, mikäli käyttäjä on antanut suostumuksen mainonnan kohdentamiseksi, sekä tarjotaksemme paikallista sisältöä ja paikalliset säätiedot.

Tietyissä palveluissamme lapset voivat luoda sähköisen tilin vanhempien hyväksyttyä tilin ehdot. Emme käytä lasten dataa kohdentaaksemme mainontaa tai markkinointia lapsille.

8. Miten saan lisätietoja tietyn palvelun tietojenkäsittelystä?

Palvelukohtaiset tietosuojakuvaukset löytyvät täältä.

II – Kumppaneiden ja kolmansien osapuolten tietojenkäsittely

9. Mistä lähteistä tietoni kerätään?

Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään oston, tilauksen tai rekisteröitymisen yhteydessä taikka myöhemmin asiakkuuden aikana. Jäljempänä kuvattujen tekniikoiden, kuten evästeiden, avulla keräämme myös havainnoitua tietoa siitä, miten palveluitamme käytetään. Mikäli käyttäjä hyödyntää organisaatiotilausta, saamme tietoja myös tilauksen tehneeltä organisaatiolta.

Lisäksi keräämme tietoja Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä Robinson-kieltorekisteristä, väestötietojärjestelmästä sekä muista vastaavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä. Yksityisten rekisterien tarjoajat tuottavat esimerkiksi ennusteita tilastolähteiden ja muiden avointen tietolähteiden tiedoista. Voimme täydentää käyttäjän antamia tietoja muun muassa edellä mainituista julkisista ja yksityisistä rekistereistä parantaaksemme palveluiden käyttökokemusta.

Voimme myös kerätä jäljempänä kuvattujen tekniikoiden, kuten evästeiden, avulla havainnoitua tietoa verkostoomme kuuluvista kumppaneiden palveluista mainonnan kohdentamista varten, mikäli käyttäjä on antanut tähän suostumuksen.

Kun Sanoma ylläpitää sivua Facebookissa, Facebook ja Sanoma ovat yhteisrekisterinpitäjiä Sanoman Facebook-sivujen kävijätietojen osalta. Käyttäjä saa lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Facebookin tietosuojakuvauksesta. Keräämme yhdessä Facebookin kanssa tietoja mm. Facebook-sivujemme tykkäyksistä ja vierailuista, julkaisuidemme näkyvyydestä sekä julkaisuidemme tavoittaneiden henkilöiden demografiaprofiileista aggregoitua raportointia varten. Emme yhdistä näitä tietoja muihin tässä tietosuojalausekkeessa kuvattuihin tietoihin.

10. Kuka käsittelee henkilötietojani?

Sanoman konserniyhtiöt voivat käsitellä tietoja hallinnollisiin tarkoituksiin tämän tietosuojalausekkeen ja lakien mukaisesti.

Lisäksi käytämme alihankkijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti. Takaamme näiden yritysten kanssa sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään lakien mukaisesti. Alihankkijamme huolehtivat muun muassa digitaalisten palveluiden kehittämisestä ja konsultoinnista, lehtien jakelusta, tiedon varastoinnista ja teknisestä infrastruktuurin hallinnasta, maksuliikenteen hoitamisesta, laskutuksesta, analytiikasta ja datan hallinnasta, markkinatutkimuksista ja kuluttajakyselyistä, markkinoinnin palveluista (sähköpostiviestintään liittyvät ratkaisut, puhelinmyyntiyritykset), ja mainosteknologioista sekä mediatilan myynnistä tai ostamisesta.

11. Käsitelläänkö tietoja ETA:n ulkopuolella?

Emme pääsääntöisesti siirrä tietoja ETA:n ulkopuolelle. Jos siirrämme tiedot ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

12. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Emme myy, vuokraa tai luovuta tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille muissa kuin alla esitetyissä tapauksissa.

 • Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa tai meillä on joku muu laillinen peruste luovutukseen.
 • Voimme luovuttaa mainostajillemme mainonnan kohdentamista varten segmenttitietoja havainnoiduista käyttäjistä. Mainostajat eivät saa yhdistää näitä tietoja tunnistetun käyttäjän henkilötietoihin ilman käyttäjän suostumusta.
 • Voimme luovuttaa mainonnan kumppaneillemme tietoja havainnoiduista käyttäjistä mainostilan myymiseksi ja ostamiseksi sekä mainonnan kohdentamiseksi, mainonnan mittaamiseksi sekä kumppaneidemme tarjoamien palveluiden kehittämiseksi, väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja tietoturvallisuuden varmistamiseksi.
 • Voimme luovuttaa pseudonymisoituja henkilötietoja alihankkijoillemme petostentorjuntaa ja tuotekehitystä varten.
 • Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.
 • Voimme luovuttaa tietoja tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten.
 • Mikäli myymme, ostamme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.
 • Voimme luovuttaa tietoja mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin sekä suoramarkkinointiin lakien mukaisesti.
 • Jos käyttäjä on antanut suostumuksensa Sanoman yhteistyökumppaneiden sähköiseen suoramarkkinointiin, voidaan käyttäjän tietoja luovuttaa tarkoin valituille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin.
 • Voimme luovuttaa laskuja yrityksille, jotka perivät saatavia.

13. Käytetäänkö sivustoilla evästeitä ja mitä ne ovat?

Keräämme käyttäjän päätelaitetta ja palveluiden käyttöä koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Tarkemmin evästeitä ja vastaavia tallennustekniikoita kuvataan evästekäytännöissä.

14. Onko mahdollista, että joku muu taho kerää tietoja vierailustani Sanoman sivustoilla?

Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Sanoman ulkopuolisia tahoja, kuten mainostajia, mainosteknologiatoimittajia, sosiaalisen median palvelujen tarjoajia sekä mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia. Mikäli käyttäjä on antanut suostumuksen, nämä ns. kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme esimerkiksi tarjotakseen käyttäjälle kohdennettua mainontaa tai tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Koska käyttäjän selain pyytää esimerkiksi kolmannen osapuolen asettamia mainoksia Sanoman ulkopuoliselta palvelimelta, nämä kolmannet osapuolet voivat katsella, muokata tai asettaa omia evästeitään aivan kuin käyttäjä olisi näiden sivustoilla.

Sopimusjärjestelyin pyrimme takaamaan, että nämä kolmannet osapuolet noudattavat kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä alan itsesääntelyohjeistuksia.

Palveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä tai upotuksia. Esimerkiksi Facebookin yhteisöliitännäisten painikkeet saattavat näkyä osassa palveluitamme, mutta niiden sisältö tulee suoraan Facebookista. Kun kävijä vierailee palvelussamme, Facebookin yhteisöliitännäinen tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena Facebookiin, ja tällöin sivu näyttää räätälöidyn sisällön liitännäisessä, ikään kuin käyttäjä olisi sivustolla Facebook.com. Jos käyttäjä ei ole kirjautunut Facebookiin, yhteisöliitännäiset eivät näytä räätälöityä sisältöä. Facebook voi kerätä tietoa kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti. Facebook ei luovuta keräämiään tietoja Sanomalle, ellei käyttäjä ole antanut tähän nimenomaista suostumustaan.

Käyttäjä voi tutustua sosiaalisen median palveluiden ehtoihin kussakin palvelussa. Yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin voi Facebookin osalta tutustua täällä, Twitterin osalta täällä ja Google+:n osalta täällä.

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin kuin yllä mainittuihin sivustoihin. Emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

Lue lisää kolmansien osapuolten evästeistä täältä.

15. Mitä yksityisyydensuojaehtoja sovelletaan käyttäessäni mobiili- tai tablettisovelluksia?

Mobiilisovelluksiimme, jotka on saatettu käyttäjän saataville esimerkiksi Applen App Storen,  Googlen Playn tai Microsoft Storen kautta, sovelletaan tämän tietosuojalausekkeen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja. Käyttäjä voi tutustua Applen ehtoihin täällä, Googlen ehtoihin täällä sekä Microsoftin ehtoihin täällä.

16. Sanoma yhteisrekisterinpitäjänä

Sanoma toimii rajoitetuissa mainonnan myynnin käsittelytilanteissa yhteisrekisterinpitäjänä mainostaja-asiakkaidensa ja ”Supply Side Platform” -myyntijärjestelmien tarjoajien kanssa. Tämä yhteisrekisterinpitäjyyden alainen käsittely on kuvattu tarkemmin evästekäytännöissä. 

Sanoma toimii kuluttajille suunnattujen Sanoman tilaustuotteiden puhelinmyynnin tietyissä käsittelytilanteissa yhteisrekisterinpitäjänä puhelinmyynnin toteutuksesta vastaavan yhteistyökumppani Live Promoters Oy:n kanssa.

Sanoma käyttää Facebookin yritystyökaluja, jotka auttavat meitä analysoimaan tuotteitamme ja tavoittamaan ja palvelemaan käyttäjiämme entistä paremmin. Näihin työkaluihin sisältyvät muun muassa Facebookin seurantapikseli ja Sanoman Facebook -yhteisösivut. 

Sanoma ja Facebook Ireland ovat yhteisrekisterinpitäjiä  soveltuvin osin koskien tiettyjä henkilötietoja, jotka viittaavat käyttäjien toimintoihin verkkosivustollamme ja sovelluksissamme ja joita kerätään Facebookin integroitujen yritystyökalujen avulla.  

Lisätietoa Facebookin ja sivujen ylläpitäjän suorittamasta henkilötietojen käsittelystä sekä yhteisrekisterinpitäjien välisestä vastuunjaosta löydät Facebookin rekisterinpitäjiä koskevasta lisäyksestä sekä Facebook Irelandin tietokäytännöstä osoitteessa https://www.facebook.com/about/privacy

Sanoma tekee Sanoman kanssa yhteisrekisterinpitäjinä toimivien toimijoiden kanssa kirjalliset sopimukset yhteisrekisterinpitäjyydestä.  

III –  Käyttäjien oikeudet

17. Miten voin käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiani?

Sanoman palvelujen käyttäjillä on oikeus:

 • Saada tietoa henkilötietojen käsittelystä
 • Saada pääsy käsiteltyihin henkilötietoihin ja pyytää tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen *)
 • Pyytää tietojen oikaisua ja poistoa tai tietojen käsittelyn rajoitusta *)
 • Olla joutumatta sellaisen automaattisen päätöksenteon kohteeksi, jolla on oikeusvaikutuksia tai vastaavia merkittäviä vaikutuksia
 • Vastustaa tietojen käsittelyä oikeutetun edun perusteella, kuten käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa *)
 • Saada tieto korkean riskin aiheuttavasta henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta
 • Peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn annettu suostumus.
 • Valittaa henkilötietojen käsittelystä valvovalle viranomaiselle. Valituksen voi tehdä tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuston kautta täällä.

*) Nämä oikeudet voidaan toteuttaa vain, jos pystymme tunnistamaan käyttäjän henkilökohtaisesti.

Lue tarkemmin oikeuksistasi täältä.

Voidaanko tätä tietosuojalauseketta muuttaa?

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.

Tämän tietosuojalausekkeen edelliseen versioon voit tutustua täällä.

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Käyttäjä voi lähettää tietosuojaan ja tähän tietosuojalausekkeeseen liittyvät tiedustelut sekä mahdolliset markkinoinnin tai mainonnan kohdentamiseen liittyvät reklamaatiot myös osoitteeseen:

Rekisterinpitäjä:
Sanoma Media Finland Oy
PL 20, 00089 Sanoma
Y-tunnus 1515901-4

Tietosuoja
tietosuojapyynnot (at) sanoma.com

Yllä olevasta osoitteesta saat myös yhteyden Sanoman tietosuojavastaavaan.

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta valvoo tietosuojavaltuutetun toimisto. Yhteystiedot ja ohjeet yhteydenottoon löytyvät täältä.