Sanoman verkostosta kerätään eväste- ja laitetunnisteiden ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla tietoja esimerkiksi sivuista, joilla käyttäjät vierailevat. Käytämme näitä tietoja muun muassa sivustojen ja sovellusten toiminnan, sisältösuositusten ja mainonnan osuvuuden parantamiseksi – mainostulot ovat tärkeä osa median rahoitusta.

Sanoman verkostossa on käytössä myös kolmansien osapuolten, kuten mainosteknologiatoimittajien ja sosiaalisen median palvelujen, evästetunnisteita.

Sanoma noudattaa suostumuskyselyn ja suostumusten hallinnan toteutuksessa Interactive Advertising Bureaun (IAB) Transparency and Consent Frameworkin vaatimuksia.

Tällä sivulla kerrotaan millaisia eväste- ja laitetunnisteita sivustoilta ja sovelluksista kerätään, mihin niitä käytetään, millä Sanoman verkostoon kuuluvilla sivustoilla ja sovelluksissa tunnisteita käytetään ja miten käyttäjä voi hallita tunnisteisiin liittyviä asetuksia. Lisäksi tällä sivulla kerrotaan kolmansista osapuolista yhteistyökumppaneina sekä IAB:n Transparency ja Consent Frameworkista.

Sanoman tietosuojalausekkeessa kuvataan kattavammin henkilötietojen käsittelyä Sanoman palveluissa.

1. Mitä eväste- ja laitetunnisteet ovat?

Evästetunniste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästetunnisteen avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustoillamme vierailevat eri selaimet. Tunnisteet eivät liiku verkossa itsekseen, vaan ne asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Evästetunnisteet ovat selainkohtaisia. Tunnisteet eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä niitä voi käyttää haittaohjelmien levittämiseen.

Sovelluksissa käytettävä laitetunniste on merkkijono, joka muodostetaan laitteessa tai sovelluksessa satunnaisesti. Esimerkki Apple IDFA-tunnisteesta on AFBC39C2-48FA-454B-C3B4-E57235760375. Mikäli käyttäjä ei ole antanut Applen IDFA-tunnisteen käytön lupaa, mutta on sallinut mainonnan kohdentamisen, Sanoman sovelluksissa käytetään Sanoman muodostamaa laitetunnistetta. Tunnisteen avulla yksittäiset sovelluksesta kerätyt tiedot voidaan yhdistää yhteen.

Eväste- ja laitetunnisteiden avulla voimme kerätä tietoja siitä, miten ja milloin palvelujamme käytetään: esimerkiksi miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt palveluun, milloin ja mitä sivuja käyttäjä on selannut, kenen mainostajan ilmoituksia käyttäjä on sivulla tai sovelluksessa nähnyt ja klikannut, mitä selainta käyttäjä käyttää sekä mikä on käyttäjän näytön tarkkuus, laitteen käyttöjärjestelmä ja sen versio sekä IP-osoite.

Käyttäjää ei voida henkilökohtaisesti tunnistaa pelkkien eväste- tai laitetunnisteiden avulla. Tunnisteiden avulla saatua tietoa voidaan liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin Sanoman tietosuojalausekkeessa kuvatuin tavoin. Jos käyttäjä on luonut Sanoma-tilin, voimme rikastuttaa toisillaan asiakastietoja ja palveluiden käytöstä tunnisteiden avulla havainnoituja tietoja. Voimme esimerkiksi kohdentaa mainontaa tilaushistoriaan perustuen, jos käyttäjä on antanut tähän suostumuksen.

2. Mihin tarkoituksiin eväste- ja laitetunnisteita käytetään? 

Eväste- ja laitetunnisteita sekä niiden avulla kerättyä dataa käytetään muun muassa seuraavanlaisesti:

 • Palvelujen perustoiminnallisuudet: Tunnisteiden avulla muun muassa kirjautuminen, chatit, ostoskorit, sisältösuositukset ja sisällön personoitu jakelu toimivat sekä kohdentamattomat mainokset näkyvät ja niiden näkymistä voidaan mitata. Tunnisteiden avulla saamme myös kunkin palvelun käytöstä tilastotietoa, jota hyödynnämme palvelun toimitus- ja tuotantoanalytiikassa. Käytämme tunnisteita myös väärinkäytösten ehkäisemiseen ja suostumusasetusten tallentamiseen. Näiden perustoiminnallisuuksien toteuttamiseksi tunnisteet ovat välttämättömiä, ja ne ovat aina käytössä.
 • Palvelujen yleisömittaus: Tunnisteiden avulla pystymme toteuttamaan palvelujen yleisömittausta.
 • Analytiikan hyödyntäminen tuotekehityksessä ja raportoinnissa: Käytämme tunnisteita analytiikan hyödyntämiseksi tuotekehityksessä ja raportoinnissa ymmärtääksemme esimerkiksi eri yleisöjen käyttäjäkokemusta palveluissamme sekä seurataksemme käyttöehtojen noudattamista.
 • Asiakaskokemuksen parantaminen: Käytämme tunnisteita ja niiden avulla kerättyjä tietoja asiakaskokemuksen parantamiseksi ja personoimiseksi sekä Sanoman tuotteiden ja palvelujen markkinoinnin kohdentamiseksi. Autamme käyttäjää muun muassa löytämään itselleen kaikkein kiinnostavimmat tuotteet ja palvelut, tarjoukset sekä asiakasedut.
 • Mainonnan kohdentaminen ja mittaaminen: Mainostulot ovat tärkeä osa median rahoitusta. Pyrimme siksi näyttämään kullekin käyttäjälle mahdollisimman kiinnostavia mainoksia. Käytämme tunnisteita ja niiden avulla kerättyjä tietoja mainonnan kohderyhmien muodostamiseksi sekä mainonnan kohdentamiseksi ja mittaamiseksi Sanoman verkostoon kuuluvilla sivustoilla ja sovelluksissa. Kohderyhmien muodostamiseksi voidaan esimerkiksi arvioida laitteen IP-osoitteen perusteella laitteen likimääräistä sijaintia. IP-osoitteen ja yritystietokannan avulla voidaan myös muodostaa yritystietoja kuvaavia segmenttejä. Myös Sanoman huolellisesti valitsemat mainostaja- ja mediatoimistokumppanit voivat käyttää tietoja ja Sanoman muodostamia kohderyhmiä näihin tarkoituksiin.

Saatamme käyttää mainonnan kohdentamisen kohderyhmien luomisessa yhteistyökumppaneitamme, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin sen, että yhteistyökumppani käyttää tietoja ainoastaan Sanoman lukuun, eikä hyödynnä tietoja omassa toiminnassaan taikka luovuta tietoja eteenpäin. Joissakin tapauksissa saatamme käyttää kohderyhmien luomisessa ja mainonnan kohdentamisessa myös Sanoman verkoston ulkopuolisilta sivustoilta kerättyjä tietoja.

Koska käytämme omissa sisältöpalveluissamme upotuksina sisällönjakelukumppaneiden sisältöjä, nämä sisällönjakelukumppanit, kuten Facebook, Instagram, YouTube ja Twitter, voivat tallentaa upotusten kautta evästetunnisteita ja käyttää niiden avulla kerättyjä tietoja omiin tarkoituksiinsa evästekäytäntöjensä mukaisesti, kuten mainosten kohdentamiseksi sekä tuotekehitystä ja analytiikkaa varten. Sisällönjakelukumppanit voivat myös jakaa tietoja kumppaneilleen.

Hyödynnämme markkinoinnissamme mainosteknologiakumppaneiden, kuten Facebookin palveluita. Nämä markkinoinnissamme käyttämämme mainosteknologiakumppanit voivat käyttää tunnisteita ja niiden avulla kerättyjä tietoja muun muassa mainosten kohdentamiseksi ja analyysipalveluiden tarjoamiseksi.

Myös mainostajat ja mainosverkostot käyttävät evästetunnisteita ja vastaavia tekniikoita kohdentaakseen mainontaa käyttäjän todennäköisten kiinnostusalueiden perusteella.

Teemme yhteistyötä mainostajien kanssa, jotta käyttäjälle Sanoman sivustoilla ja sovelluksissa näytettävä mainonta olisi mahdollisimman kiinnostavaa. Autamme mainostajiamme kohdentamaan mainontaansa esimerkiksi sellaisille käyttäjille, jotka ovat vierailleet mainostajamme verkkokaupassa ja katsoneet tiettyä tuotetta. Mittaamme myös tällaisen mainonnan vaikuttavuutta.

Kolmansien osapuolten, kuten mainosteknologiatoimittajien ja sosiaalisen median palvelujen, evästetunnisteiden käyttöä kuvataan kattavammin kohdassa 4. Kolmannet osapuolet yhtyeistyökumppaneina.

Evästetunnisteiden voimassaoloajat, eli aika, kuinka kauan tunnisteet pysyvät laitteella, vaihtelevat käyttötarkoitusten mukaan. Esimerkiksi ostoskorien toimivuuden kannalta tarpeelliset tunnisteet pysyvät laitteella tyypillisesti vain session ajan, kun taas kirjautumisen mahdollistamiseksi tarpeellisten tunnisteiden voimassaoloaika on yhden vuoden hyvän käyttökokemuksen varmistamiseksi. Mainonnan kohdentamiseksi tarpeellisten tunnisteiden voimassaoloaika vaihtelee yhdestä päivästä enintään kahteen vuoteen, tuotekehityksessä ja raportoinnissa hyödynnettävän analytiikan kannalta tarpeellisten tunnisteiden voimassaoloaika puolestaan on enintään 26 kuukautta. Tunnisteiden avulla kerättyä dataa säilytämme pääsääntöisesti enintään 26 kuukautta tietojen keräämisestä.

3. Sanoman verkosto

Sanoman verkostoon kuuluvat Sanoman sivustot, joilla evästetunnisteet ovat käytössä, ovat seuraavat:

Sanoman verkostoon kuuluvat Sanoman sovellukset ovat seuraavat:

 • Ilta-Sanomat
 • Helsingin Sanomat
 • Ruutu
 • Supersää
 • Aamulehti
 • Satakunnan Kansa
 • KMV-lehti
 • Valkeakosken Sanomat
 • Jämsän Seutu
 • Nokian Uutiset
 • Suur-Keuruu
 • Digilehdet
 • Rakennuslehti
 • Aku Ankka

Sanoman verkostoon kuuluvat kumppaneiden sivustot ja sovellukset, joilla eväste- tai laitetunnisteet ovat käytössä, ovat seuraavat:

4. Kolmannet osapuolet yhteistyökumppaneina

Sanoman verkostoon kuuluvilla sivustoilla on käytössä kolmansien osapuolten, kuten mainosteknologiatoimittajien ja sosiaalisen median palvelujen, evästetunnisteita. Sanoman käyttämät mainosteknologiatoimittajat listataan suostumusasetuksissa, joihin pääsee klikkaamalla sivustoilla ”evästeasetukset”.

Osa kolmansista osapuolista, kuten esimerkiksi Google ja Facebook, käsittelee evästetunnisteita ja niihin liittyviä tietoja rekisterinpitäjinä.

Voimme luovuttaa mainonnan kumppaneillemme tietoja havainnoiduista käyttäjistä mainostilan myymiseksi ja ostamiseksi sekä mainonnan kohdentamiseksi reaaliaikaisesti, mainonnan mittaamiseksi sekä kumppaneidemme tarjoamien palveluiden kehittämiseksi, väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja tietoturvallisuuden varmistamiseksi.

Sopimusjärjestelyin pyrimme takaamaan, että kolmannet osapuolet noudattavat kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä.

Sanoma ja kolmannet osapuolet yhteisrekisterinpitäjinä
Sanoma toimii mainostaja-asiakkaidensa kanssa yhteisrekisterinpitäjänä silloin kun:

 • mainostajan toimittama eväste asennetaan Sanoman palvelun mainospaikan kautta käyttäjän laitteelle tai verkkoselaimeen mainonnan näyttämistä tai mittaamista varten; ja
 • mainostaja valitsee Sanoman tarjoamista segmenteistä haluamansa segmentin, johon kuuluville loppukäyttäjille näytetään kohdennettua mainontaa. ”Segmentti” tarkoittaa Sanoman palveluiden käyttäjistä kerättyihin tietoihin perustuvaa kohdeyleisöä jolle mainontaa voi kohdentaa (esim. ”miehet”-ryhmä).

Sanoma käyttää mm Criteon ”Supply Side Platform” (”SSP”) -myyntijärjestelmää, kun se tarjoaa mainosinventaariaan ostettavaksi ohjelmallisesti. Sanoma toimii Criteon kanssa yhteisrekisterinpitäjänä silloin kun:

 • Sanoma ja Criteo keräävät evästesuostumuksen Criteon vaatimille evästeille;
 • tarvittavat evästeet tallennetaan  käyttäjän laitteelle;
 • käyttäjän URL-osoite, selaintunniste (user agent) sekä eväste- ja laitetunnus lähetetään Criteolle.

Sanoma ja Criteo käsittelevät henkilötietoja itsenäisinä rekisterinpitäjinä ennen niiden käsittelyä yhteisrekisterinpitäjinä ja yhteisrekisterinpitäjinä tapahtuvan käsittelyn jälkeen, lukuun ottamatta tilanteita jolloin Sanoma tai Criteo käsittelee henkilötietoja käsittelijän roolissa.

5. Digitaalisen mainonnan toimialan Transparency and Consent Framework

Sanoma noudattaa suostumuskyselyn ja suostumusten hallinnan toteutuksessa Interactive Advertising Bureaun (IAB) Europen Transparency and Consent Frameworkin vaatimuksia. IAB:n Transparency and Consent Framework on digitaalisen mainonnan toimialan luoma standardi, joka muun muassa standardoi suostumuskyselyä sekä suostumusta koskevan tiedon välittämistä digitaalisen mainonnan toimialan toimijoille.

Sanoman suostumuskyselyssä kuvatut teknologiakumppaneiden käyttötarkoitukset ja tietojen käsittelyn ominaisuudet noudattavat Transparency and Consent Frameworkin määrittämää jaottelua ja kuvauksia. Teknologiakumppanit voivat käyttää eväste- ja laitetunnisteita sekä niiden avulla kerättyjä tietoja seuraaviin Transparency ja Consent Frameworkin mukaisiin käyttötarkoituksiin:

 • Tavallisten mainosten valinta
 • Personoidun mainosprofiilin muodostaminen
 • Personoitujen mainosten valinta
 • Personoidun sisältöprofiilin muodostaminen
 • Personoidun sisällön valinta
 • Mainonnan ja sen tehokkuuden mittaaminen
 • Sisällön ja sen tehokkuuden mittaaminen
 • Markkinatutkimusten soveltaminen käyttäjäymmärryksen luomiseksi
 • Tuotekehitys
 • Tietoturva, väärinkäytösten ehkäisy ja virheiden korjaaminen
 • Mainonnan tai sisällön tekninen jakelu

Toteuttaessaan edellä mainittuja tarkoituksia teknologiakumppanit voivat hyödyntää seuraavia ominaisuuksia:

 • Muiden tietojen yhdistäminen verkkokäyttäytymistä koskeviin tietoihin
 • Eri laitteiden yhdistäminen toisiinsa
 • Automaattisesti lähetettävien laitetietojen käyttö laitteiden tunnistamisessa

Käyttäjä voi tarkistaa kunkin teknologiatoimittajan käyttötarkoitukset Sanoman suostumusasetuksista. Käyttäjä voi myös hallinnoida eväste- ja laitetunnisteiden sekä tunnisteiden avulla kerättyjen tietojen käyttöä Sanoman suostumuskyselyn ja -asetusten kautta jokaisen teknologiatoimittajan osalta käyttötarkoituksittain.

6. Miten käyttäjä voi vaikuttaa?

 • Selaimen evästeiden tyhjentäminen, uuden evästeprofiilin luominen tai evästeiden estäminen: Tyhjentämällä evästeet selaimen asetuksista (tyypillisesti kohdan tietosuoja tai yksityisyys alta) säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu tunnistettuun käyttäytymiseen perustuva profiili.  Tämä ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta eikä esimerkiksi digitaalisen mainonnan kohdentamista, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan kohdennuksen. Selainten asetusten kautta on myös mahdollista estää tietojen keruu evästeiden avulla.
 • Sanoman verkoston sivustoilla käytettyjen evästetunnisteiden käyttö: Käyttäjä voi määrittää Sanoman verkostossa käytettyjen evästetunnisteiden käytön asetuksia, kuten esimerkiksi peruuttaa antamansa suostumuksen mainonnan kohdentamiseen, Sanoman suostumuskyselyn ja -asetusten kautta. Asetuksiin pääsee klikkaamalla sivustoilla ”evästeasetukset”. Asetukset ovat selainkohtaisia.
 • Sanoman verkoston sovelluksissa käytettyjen tunnisteiden käyttö: Käyttäjä voi määrittää laitetunnisteiden käytön asetuksia, kuten esimerkiksi peruuttaa antamansa suostumuksen mainonnan kohdentamiseen, kunkin sovelluksen suostumuskyselyn kautta ja asetuksista sovelluksen tietojen käyttöä koskevasta kohdasta. Kunkin sovelluksen tai laitteen asetusten kautta käyttäjä voi myös määrittää päätelaitteen sijaintitietojen (GPS) käytön asetuksia.
 • Sanoma-tilin kohdentamisvalinnat: Käyttäjän on mahdollista hallita Sanoma-tilin avulla tehtävää asiakastietojen ja palveluiden käytöstä havainnoitujen tietojen yhdistelyä ja käyttöä markkinoinnin ja digitaalisen mainonnan kohdentamiseen. Kohdentamisvalintoja pääsee muokkaamaan Sanoma-tilin asetuksissa.
 • Kolmansien osapuolten suorittama kohdentaminen: Mainostajat ja mainosverkostot voivat kohdentaa mainontaa Sanoman verkostoon kuuluvilta sivustoilta ja sovelluksista kerättyjen tietojen perusteella. Käyttäjä voi estää kolmansien osapuolten mainonnan kohdentamisen kokonaisuudessaan tai yrityskohtaisesti Sanoman suostumuskyselyn ja -asetusten lisäksi Your Online Choices -sivuston kautta.